Bagi para pengguna web developer, mungkin tidak asing dengan SSH, biasanya saya menggunakan MobaXterm ataupun Xcell akan tetapi jika jika